home

Algemene behandelvoorwaarden

Bij een behandeling of ingreep is er sprake van een behandelovereenkomst. Ook hier gelden algemene voorwaarden, onder andere over betaling, legitimatie, factuur en klachtenregeling.

De algemene voorwaarden zijn onder meer ingesteld om de betalingen voor verleende zorg te regelen. Daarnaast bevatten de algemene voorwaarden bepalingen over de legitimatieplicht, de mogelijkheid een no-show-tarief in rekening te brengen, en over de mogelijkheid de behandelingsovereenkomst te beëindigen of op te schorten bij onbehoorlijk gedrag.

Legitimatie

Elke patiënt dient zich steeds op verzoek van het ziekenhuis te kunnen legitimeren met een wettelijk erkend legitimatiebewijs. Kan een patiënt een dergelijk legitimatiebewijs niet tonen, dan is het ziekenhuis gerechtigd de behandelingsovereenkomst op te schorten tenzij het om acuut te verlenen zorg gaat.

No-show-tarief

Afspraken die niet, niet tijdig of niet correct zijn afgezegd, kunnen door het ziekenhuis bij de patiënt in rekening worden gebracht.

Opzeggen of opschorten behandelingsovereenkomst

Opzegging of opschorting van de behandelingsovereenkomst is mogelijk indien de patiënt zich onbehoorlijk gedraagt tegenover het ziekenhuis, de medewerkers, de werkzame vrijwilligers en/of tegenover medepatiënten.

Verwijsbrief

Een verwijsbrief is een belangrijk document om medisch specialistische zorg te krijgen in OLVG. U bent als patiënt wettelijk verplicht (art. 14 van de Zorgverzekeringswet) om een verwijsbrief te kunnen overhandigen. Dit is ook opgenomen in uw polisvoorwaarde.

Indien u geen verwijsbrief heeft zal de zorg niet worden vergoed door uw zorgverzekeraar. Dit betekent dat OLVG verplicht is de factuur bij u in rekening te brengen. Bent u doorverwezen door een verloskundige, medisch specialist, huisarts, bedrijfsarts of tandarts (alleen in geval van Mond- en Kaakchirurgie)? Zorg er dan voor dat u uw verwijsbrief meeneemt.

In onderstaande gevallen dient u een verwijsbrief mee te nemen:

  • u bent een nieuwe patiënt, nieuwe zorgvraag
  • u bent een bestaande patiënt, nieuwe zorgvraag
  • u bent een bestaande patiënt, oude zorgvraag waarvan de behandeling is beëindigd in overleg met de medisch specialist.

Let op: dit geldt niet voor patiënten die spoedeisende hulp nodig hebben.

Als u door iemand anders wordt doorverwezen, dan is het raadzaam bij uw zorgverzekeraar na te vragen welke afspraken er zijn en welke voorwaarden gelden. Bent u niet doorverwezen of bent u uw verwijsbrief vergeten? Dan wordt u verzocht om een document te ondertekenen. Dit kan betekenen dat u:

  • pas behandeld wordt als u de juiste verwijsbrief heeft.
  • na uw behandeling alsnog een verwijsbrief regelt. Dit moet dan wel binnen een week na uw behandeling gebeuren. U bent hiervoor zelf verantwoordelijk.
  • de behandeling zelf moet betalen.

Spoedeisende hulp

Een bezoek aan een Spoedeisende Hulp kost altijd minimaal € 400. Door uw behandeling kan het bedrag hoger worden.

  • Bent u verzekerd? Dan krijgt uw zorgverzekeraar de rekening. Houd er rekening mee dat SEH-zorg onder uw eigen risico valt.
  • Bent u niet verzekerd of heeft u geen E-111-nummer? Dan betaalt u een voorschot van € 400 meteen na afloop van uw behandeling. U krijgt een voorschotnota.

Algemene voorwaarden OLVG