Waarom wetenschappelijk onderzoek het verschil kan maken voor Amsterdam

Foto van moeder die baby sondevoeding geeft onder begeleiding

Deze week (22-26 april) is de jaarlijkse Week van de Wetenschap in OLVG. Een week waarin het belang van wetenschappelijk onderzoek volop in de schijnwerpers staat. Terecht; want onderzoek in OLVG verbetert niet alleen de kwaliteit van de zorg, maar ook de gezondheid van Amsterdammers. Positieve resultaten waar heel veel patiënten aan bijdragen.

Of je nu patiënt of werknemer bent, wie OLVG bezoekt beseft hoe belangrijk goede en toegankelijke zorg is. Nu en in de toekomst. OLVG focust daarom continu op innovatie en het verbeteren van zorg. Dat is hard nodig, omdat de zorgvraag de komende jaren alleen maar toeneemt. Mensen worden steeds ouder en bovendien groeit het inwonertal in Amsterdam door naar 2,9 miljoen in 2035.

Grote voordelen van onderzoek

OLVG wil de komende jaren betekenisvol blijven voor de gezondheid van vele generaties Amsterdammers. Bijvoorbeeld via preventie, virtuele zorg en zorg op maat. Daarvoor is investeren in wetenschappelijk onderzoek een absolute must. Dat gebeurt ook nu al volop. Een grote en inclusieve patiëntenstroom – veel groter dan in een academisch ziekenhuis – en veel patiënten die graag 'deelnemer' zijn, maken OLVG tot een geliefd onderzoek-ziekenhuis. In 2023 liepen er maar liefst 319 wetenschappelijke studies, waarvan 77 door OLVG opgezet. Onderzoeken die zeer waardevolle resultaten opleveren en er in OLVG voor zorgen dat de zorg voor patiënten en het medisch onderwijs beter worden. Bijkomend voordeel: het verlaagt de zorgkosten en de druk op de zorg.

Onderzoeken met impact

Een mooi resultaat van impactvol onderzoek is bijvoorbeeld de Virtual Fracture Care app. Een innovatie die ervoor zorgt dat patiënten met eenvoudig, stabiele breuken niet meer voor nacontrole naar het ziekenhuis hoeven. Dat zorgt voor zeker 30% minder polikliniekbezoek. Inmiddels wordt de app in meer dan 20 ziekenhuizen gebruikt. Een ander effectief voorbeeld is de ESCAPE trial, waarbij is gekeken naar de uitkomsten en kosten van kijkoperaties en fysiotherapie bij patiënten met een meniscusscheur in de knie. Fysiotherapie blijkt net zo goed en effectief als een operatie, is goedkoper en brengt geen complicaties me.

Steun de wetenschap

Om soortgelijke innovatieve onderzoeken te kunnen blijven doen, is steun hard nodig. In de OLVG-Wetenschapsweek wordt dat extra benadrukt via allerlei activiteiten. Zo kun je op zowel locatie Oost als locatie West niet heen om de 25 grote posters in de hal. Posters waarop OLVG-onderzoekers hun prestigieuze onderzoek presenteren. Op donderdag 25 april wordt duidelijk wie daarmee in de prijzen vallen. Ook als Vrienden van OLVG ondersteunen we twee onderzoeken via donaties van particulieren en bedrijven. Zo gaat er geld naar nieronderzoek dat een methode onderzoekt die angst en depressie bij nierpatiënten sneller signaleert. Dit kan zorgen voor minder ziektelast en sterfte. En we dragen financieel bij aan de zogenaamde Amica 5-studie op de afdeling Neonatologie in het Anna Paviljoen (het moeder- en kindcentrum), waar ouders nauw betrokken zijn bij de zorg van hun te vroeggeboren kind. De studie doet onderzoek naar het lange termijneffect daarvan bij de ouders. Samen helpen we de zorg vooruit.

Benieuwd hoe jij waardevol wetenschappelijk onderzoek in OLVG kan steunen? Help me.